Khớp nối mềm BE,EE

Khớp nối mềm/Manchon EE(FF)

  • :HCL Việt Nam
  • :

    24 tháng

  • :In stock
  • : Liên hệ
Hotline đặt hàng: 0912.963.964 _  0911.738.778
Mô tả chi tiết

Khớp nối mềm/Manchon EE (FF) hiệu ATK được sản xuất bằng gang cầu mác FCD 450 theo tiêu chuẩn ISO 2531:2009 để nối các loại ống

Catalogue: 4.Khopnoimem_ATK_HCL_6.2019_EE