Tin tức

Thăm nhà máy sản xuất đồng hồ đo nước tại Bồ Đào Nha

Từ 26.10.2019 đến ngày 02.11.2019 đối tác của công ty HCL là lãnh đạo các công ty Cấp nước đã đến thăm và làm việc tại nhà máy sản xuất đồng hồ đo nước của tập đoàn JANZ Bồ Đào Nha với lịch sử danh tiếng hơn 100 năm.

Đoàn đã tìm hiểu lịch sử, sản phẩm, công nghệ của tập đoàn JANZ cũng như thăm dây chuyền sản xuất của nhà máy.