Tin tức

Công bố hợp chuẩn sản phẩm gang cầu

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HCL đã  gửi hồ sơ lên Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hà Nội để công bố hợp chuẩn cho phụ kiện gang cầu dùng cho ngành nước phù hợp với tiêu chuẩn ISO 2531:2009. Hồ sơ đã được tiếp nhận

TB HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN