0367.608.608

Whatsapp: +84 912 356 579

KỶ NIỆM 12 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY HCL

Với sự góp mặt các khách mời và gần 100 cán bộ công nhân viên.

HCL cùng toàn thể cán bộ công nhân viên kính chúc các đơn vị đối tác:

Sức khoẻ – Thành công – Hạnh phúc

Xin cảm ơn !