0367608608

Tập huấn phòng cháy chữa cháy năm 2022

Ngày 26/11/2022, Công ty đã tổ chức học tập và diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy.

Buổi tập huấn đã thành công tốt đẹp. Toàn thể cán bộ công nhân viên hiểu và tích luỹ thêm nhiều kiến thức, kỹ năng trong công tác phòng cháy chữa cháy.